W poprzednim wpisie przedstawiłem ogólną budowę i proces powstawania dźwięku w akordeonie. W tym natomiast, przeanalizuję dźwięki pod kątem różnych ustawień regestrów.

Algorytm FFT

Do analizy częstotliwościowej danych cyfrowych, już spróbkowanych, można wykorzystać algorytm FFT (ang. Fast Fouriers Transform). Algorytm ten na podstawie wektora danych, składających się z N próbek (256, 512 …, 16384), obliczy wartość amplitud na częstotliwościach z dokładnością fp / N [Hz], gdzie fp oznacza częstotliwość próbkowania.

Regestry a dźwięk

Ustawienie danego przełącznika regestrowego po stronie klawiszowej lub basowej, spowoduje aktywowanie odpowiedniego zbioru głosów. Powietrze jest tłoczone wtedy przez stroiki we wszystkich aktywnych głosach. W tej sekcji zobaczymy jak dany regestr wpływa na postać sygnału muzycznego.

Strona melodyczna

Pod uwagę weźmy nutę A3 o częstotliwości podstawowej 220 Hz. Przeanalizujemy ją pod trzema różnymi regestrami:

Regestr podstawowy

Regestr podstawowy ma aktywny tylko jeden głos, tak więc generowany dźwięk zawiera jeden szereg harmoniczny z F0 220Hz.

A3 - podstawowy, widmo strony melodycznej

 

Widmo nuty A3, regestr podstawowy

 

Regestr musette

Regestr pełny musette, ma aktywne trzy głosy: podstawowy, jeden głos strojony poniżej podstawowego oraz głos strojony powyżej podstawowego. Generowany dźwięk nie jest czysty, lecz drżący i wibrujący. Brzmienie takiej kombinacji głosowej daje wrażenie charakterystycznej francuskiej barwy musette, używanej do odgrywania francuskich walców oznaczanych jako Walc Musette.

A3 - musette, widmo strony melodycznej

 

Widmo nuty A3, regestr musette

Na wykresie widmowym, można zauważyć zniekształcenia w pobliżu oryginalnej częstotliwości dźwięku. Są to dwa sygnały – poniżej i powyżej F0. 

Regestr tutti

Regestr nazywamy tutti, gdy uaktywnia on wszystkie głosy akordeonu. W porównaniu do regestru musette, aktywuje on dodatkowo głos oktawy niższej. Odległości harmonicznych dźwięku oktawy niższej wynoszą 110 Hz.

A3 - tutti, widmo strony melodycznej

 

Widmo nuty A3, regestr tutti

Strona basowa

Analogicznie jak w części klawiszowej, przedstawię wykresy widmowe dla dźwięku podstawowego A strony basowej.

Regestr podstawowy

A - podstawowy, widmo strony basowej

 

Widmo guzika basowego A, regestr podstawowy

Regestr obniżony

A - obniżony, widmo strony basowej

 

Widmo guzika basowego A, regestr oktawy obniżonej

Regestr tutti

A - tutti, widmo strony basowej

 

Widmo guzika basowego A, regestr tutti

Dźwięki złożone

Akord jest kompozycją trzech różnych co do wysokości dźwięków. W tej sekcji pokażę widma akordów strony melodycznej oraz basowej.

A-dur - podstawowy, widmo strony melodycznej

 

Akord A-Dur strony melodycznej, regestr podstawowy
F-dur - obniżony, widmo strony basowej

 

Akord F-Dur strony basowej, regestr podstawowy
F-dur - tutti, widmo strony basowej

 

Akord F-Dur strony basowej, regestr tutti

Podsumowanie

System regestrowy pozwala na łatwą zmianę barwy dźwięku, wpływając na stopień skomplikowania polifonii generowanej przez akordeon.


Strona Internetowa

Potrzebujesz ładnej strony internetowej? Zobacz demo na: tej stronie strona internetowa


Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *