Słowniczek pojęć

Słowniczek pojęć to zbiór używanych zwrotów/skrótów używanych podczas programowania. Większość z nich ma charakter uniwersalny, nie odnoszący się tylko i wyłącznie do C++.

Nazwa Znaczenie
IDE środowisko programistyczne
preprocesor mechanizm przetwarzania kodu źródłowego przed etapem kompilacji
makro instrukcja przetwarzana przez preprocesor
kompilator program przetwarzający kod źródłowy do kodu wynikowego