Projekty studenckie i programy na zaliczenie

Wykonuję projekty studenckie w następujących językach/środowiskach.

  • C#. Aplikacje konsolowe / Windows Forms / WPF
  • C++ (VS2013, CBuilder). Aplikacje konsolowe oraz VCL
  • C++/CLI
  • Delphi / Pascal
  • Android
  • Bazy danych (MS Access) i inne natywne

Najczęściej są to aplikacje konsolowe w języku C++. Jeśli masz dowolność w wyborze tematu projektu, to możesz coś wybrać z gotowców (możliwość rozszerzenia i/lub przeportowania projektu na inne środowisko).

Mogę również wytłumaczyć ideę zastosowanych algorytmów aby jak najlepiej zrozumieć kod źródłowy. Szybkie terminy realizacji – również “na wczoraj” : )

Korepetycje i nauka programowania

Jeśli potrzebujesz pomocy przy nauce programowania lub chcesz sprawdzić czy to jest dla Ciebie, to mogę pokazać Ci podstawy np. w języku C++ lub innym.

Lista gotowych projektów studenckich

Terminarz / przypominacz
Tworzenie listy wydarzeń z określoną datą oraz zadań. Nagrywanie notatek głosowych. Notyfikacje (wiadomości push) w momencie wystąpienia zdarzenia.
Skanowanie kodu kreskowego opakowania i wyświetlenie informacji o produkcie
Metoda ścieżki krytycznej - CPM
Wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu. Wizualizacja grafu. Definiowanie zadań i czynności. Środowisko ASP WebForms.
Symulacja wielowątkowości - odkrywanie planszy
Odkrywanie planszy z przeszkodami - wielowątkowo. Dynamiczny rozmiar planszy oraz liczba robotów przeszukujących planszę.
Program obrazujący działanie paradygmatów programowania: dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm, kompozycja, wzorce projektowe
Poker
Obiektowa implementacja klasycznego pokera w C++. Dane wejściowe wczytywane z pliku. Talia 52 kart, podliczanie punktów, rozpoznanie układów, wskazanie zwycięzcy
Obiektowa implementacja drzewa AVL wraz ze wszystkimi operacjami (wyszukiwanie, wstawianie, usuwanie i reorganizacja węzłów). MS Visual C++.
Dziedziczenie na podstawie klasycznego przykładu Figura. Symulacja pakowania różnych produktów o różnej objętości do paczek o określonej pojemności. Konsolowo: MS VS C++
Rozwiązanie problemu komiwojażera algorytmem genetycznym. Rozwiązanie w C# oraz VS C++
Implementacja podstawowych operatorów : krzyżowanie, mutacja oraz selekcja populacji za pomocą metody koła ruletki
Symulacja biegu maratońskiego. Różne rodzaje biegaczy, premie i kary do prędkości.
Algorytm szukania ścieżki A*
Implementacji algorytmu A* (AStar) dla szukania najkrótszej drogi z uwzględnieniem przeszkód typu ściany, przeszkody itp.
Maszyna Turinga
Możliwość definiowania stanów, symboli i reguł. Przykładowe konfiguracje. Aplikacja desktopowa w .NET.
Mrówka langtona - automaty komórkowe
Mrówka Langtona oraz jej różne wariacje. W C++/CLI jak i CBuilder.
Rózne algorytmy kodowania: RLE, Shannona. MS Visual C++
Gra w życie Conway'a
Gra w życie (Game of Life). Prosty automat komórkowy z możliwością zainicjowania różnych stanów początkowych.
Implementacja algorytmu Odwrotnej Notacji Polskiej. Konwersja wyrażenia matematycznego do postaci beznawiasowej i jej obliczenie
Proste kalkulatory masy, BMI i inne
Bardzo proste kalkulatory dla zaczynających naukę programowania.
Żyroskop
Prosta aplikacja pokazująca poziom przechylenia żyroskopu o zadany kąt.
Milionerzy
Tradycyjna gra Milionerzy w środowisku Lazarus. Pytania z odpowiedziami wczytywane z pliku. Trzy koła ratunkowe. Obiektowo.
Dodawanie tłumaczeń do słownika i jego przeszukiwanie. Odczyt/zapis do pliku danych. Konsolowo w Lazarus.
Drzewo BST w Delphi. Generowanie losowego drzewa. Operacje sortowania inorder/preorder/postorder.
Generator grafów z dynamiczną liczbą wierzchołków. Możliwość generowania krawędzi wg. zadanego prawdopodobieństwa / określonej liczby. Gra przedstawia symulację rozprzestrzeniania się choroby.
Biblioteka - wypożyczanie książek
Symulacja biblioteki - użytkownicy, wypożyczanie książek, zarządzanie zbiorem książek. Baza plikowa
Symulacja produkcji
Symulacja produkcji. Ustawianie mocy przerobowej oraz definiowanie występowania uszkodzeń w partii.
Biblioteka - bazy danych
Prosta baza danych modelująca bibliotekę. Książki, autorzy, wydawnictwa oraz wypożyczenia. Tabele, relacje, kwerendy oraz formularze.
Projekt ze sztucznej inteligencji. Warcaby w prologu. Algorytm Min-Max. Biblioteka graficzna - XPCE