Podczas realizacji jednego z projektów dla branży logistycznej, potrzebna była funkcjonalność wydruku etykiety z kodami kreskowymi w formacie GS1-128. Napisałem odpowiednią bibliotekę, dzięki której można zakodować żądany ciąg w formacie kodu kreskowego GS1-128. Wynik zostanie on automatycznie zapisany w formacie graficznym lub bezpośrednio do strumienia pamięci.

Opis

Natywna biblioteka do generowania kodów kreskowych w standardzie Code-128 oraz GS1-128 z możliwością konfiguracji parametrów. Biblioteka współpracuje ze wszystkimi popularnymi środowiskami takimi jak: Delphi (7, XE+), C++/CLI, C#, QT. W pakiecie dołączane są aplikacje demonstracyjne z pełnym kodem źródłowym.

Możliwości biblioteki

 • Generowanie kodów w standardzie Code-128 oraz GS1-128
 • Zapis kodu kreskowego do pliku w formacie BMP lub JPG
 • Zapis kodu kreskowego bezpośrednio do pamięci w przypadku Delphi
 • Metoda kodowania: automatyczna lub manualna
 • Manipulacja tekstem
 • Manipulacja wymiarami kodu

Galeria


Strona Internetowa

Potrzebujesz ładnej strony internetowej? Zobacz demo na: tej stronie strona internetowa


Podobne artykuły

Komentarze

2 odpowiedzi na “Generator kodów kreskowych GS1-128 (EAN/UCC)”

 1. Andrzej Cz pisze:

  Witam !
  Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc.
  Piszę program który ma pokazać na ekranie i wydrukować etykietę z numerem      w postaci kodu kreskowego w formacie code 128 . Piszę w Delphi 3 i do wydruku  używam QRepord . Dla Panel1   i  dla QRLabel1 zadeklarowałem fonty code 128      ( Panel1.Font.Name := ‘Code 128’;)  . Obliczam znak kontrolny i dodaję znak startu (#204) i znak stopu (#206)  zgodnie z opisem – i nic .Skaner nie odczytuje . Od paru dni moje zmagania kończą się  porażką . Jak byś mógł pomóc w napisaniu takiej funkcji lub podesłać komponent rozwiązujący problem byłbym bardzo wdzięczny . Z góry bardzo dziękuję
   
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  const
        MCode128      : string = ”;
   var
        Chaine128    : string;
        Code128      : string;
        Cle128       : Integer;
        CalculCle    : boolean;
        MChecksum     : extended;
        MMini, MDummy, Mcle : integer;
        TableB        : boolean;
        car            : char;
       ncar           : byte;
       i              : integer;
       interdit       : byte;
       ccar           : Array[1..2] of char;
       Dr   : TCBDirection;
       begin
       Chaine128 := Edit1.Text;
      interdit       := 0;
       Code128        := ”;
       if (Chaine128>”) then
          begin
          for i:=1 to length(Chaine128) do
           begin
              car := Chaine128 [i];
               if ((car>char(31)) and (car<char(127))) or (car=char(198))  then
               continue
                   else
                      begin interdit:=ord(car);
                       break;
                    end;
           end;  {for}
        if interdit=0 then
         begin
           Code128      := ”;
           tableB       := true;
           i            := 1;
           While i<=length(Chaine128) do
             begin
               if tableB then
                begin
                   if (i=1) or ((i+3)=length(Chaine128)) then
                     MMini := 4 else MMini := 6;
                   MMini := MMini – 1;
                   if ((i + MMini) <= length(Chaine128)) then
                    begin
                      While MMini >=0 do
                       begin
                         car  := Chaine128 [i+MMini];
                         ncar := ord(car);
                         if (ncar<48) or (ncar>57) then break;
                         MMini := MMini – 1;
                       end;{While MMini>0}
                    end; {if <= len}
                  if (MMini<0) then    // Choix table C
                    begin
                     if i=1 then Code128 := char(210) else Code128 := Code128 + char(204);
                     tableB       := false;
                     end
                      else   if i=1 then Code128 := char(204);// char(209);
                    end; {if  MMini<0}
   
                  if not tableB then
                   begin
                    MMini := 2;
                    MMini := MMini – 1;
                    if ((i + MMini) <= length(Chaine128)) then
                      begin
                        While MMini >=0 do
                         begin
                          ccar [MMini + 1] := Chaine128 [i+MMini];
                          ncar           := ord(ccar [MMini+1]);
                          if (ncar<48) or (ncar>57) then break;
                          MMini := MMini – 1;
                         end;{While MMini >=0 }
                      end; {if ((i + MMini)}
                    if (MMini<0) then
                     begin
                      MDummy := StrToInt(ccar [1]+ccar [2]);
                      if MDummy<95 then
                         MDummy := MDummy + 32 else MDummy := MDummy + 100;
                      Code128 := Code128 + char(MDummy);
                      i:=i+2;
                     end
                      else
                        begin Code128 := Code128 + char(205);
                        tableB  := true;
                      end;{if (MMini<0)}
                 end;{if not tableB}
               if tableB then
                begin
                  car     := Chaine128 [i];
                  Code128 := Code128 + car;
                  i:=i+1;
                end;  {if tableB}
            end; {While i<=}
           // Calcul de la clé de contrôle
           CalculCle := true;
           if CalculCle then
            begin
             for i:=1 to length(Code128) do
              begin
                car     := Code128 [i];
                ncar    := ord(car);
                if (ncar<127) then ncar := ncar – 32 else ncar := ncar – 100;
                if (i=1) then MChecksum := ncar;
                MChecksum := MChecksum + ((i – 1) * ncar);
                MCle := trunc(MChecksum/103);
                MChecksum := trunc(MChecksum – (MCle * 103));
              end; {for }
             if (MChecksum<95) then MChecksum := MChecksum + 32 else MChecksum := MChecksum + 100;
             i       := trunc(MChecksum);
             Code128 := Code128 + char(i) + char(206);//char(211);
             Cle128  := i;
            end
             else  Cle128  := 0;
   
       end;{interdit=0 }
    end; {if Chaine128>”}
    Panel1.Caption :=  Code128;
   
   
   

  • Tomasz Maciejewski Tomasz Maciejewski pisze:

   Napisałem w Delphi XE bibliotekę DLL, która na komponencie TBitmap odpowiednio rysuje kod kreskowy. W razie zainteresowania zakupem proszę o kontakt emailowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *